Κλίμακα Bortle

Η κλίμακα Bortle είναι μια κλίμακα 9 επιπέδων τα οποία αντιστοιχούν στη διακύμανση από το σκοτεινότερο δυνατό ουρανό (1ο επίπεδο) έως των ουρανό των μεγάλων πόλεων (9ο επίπεδο). Σκοπό έχει να ταιριάξει με απλό τρόπο ο παρατηρητής αυτό που βλέπει στην περιγραφή κάθε επιπέδου χωρίς να πρέπει να κάνει μετρήσεις ακριβείας. Προτάθηκε από τον ερασιτέχνη αστρονόμο John Bortle και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την κατάσταση του ουρανού όταν δεν υπάρχουν λεπτομερείς μετρήσεις ή όταν υπάρχει ανάγκη εποπτικής απεικόνισης.

Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με επιλεγμένα σημεία από την κλίμακα αυτή που περιγράφει σύντομα την ένταση της φωτορύπανσης και την κατάσταση του ουρανού που αντιστοιχεί σε κάθε επίπεδο. Αναλυτικά μπορεί κανείς να δει την κλίμακα στο αρχικό άρθρο του Bortle.

Σύνοψη Μερικές Λεπτομέρειες
1 Εξαιρετικά σκοτεινός ουρανός Ζωδιακό φως ορατά καθαρά, Δίας και Αφροδίτη χαλούν τη νυχτερινή προσαρμογή, συμπαρατηρητές σχεδόν αόρατοι.
2 Πολύ σκοτεινός ουρανός Έντονη δομή στον Γαλαξία, εύκολα ορατός ο Μ33 διά γυμνού οφθαλμού. Τα σύννεφα αόρατα.
3 Ουρανός υπαίθρου Τα σύννεφα φαίνονται αχνά, ελαφρά ίχνη φωτορύπανσης στον ορίζοντα, σφαιρωτά Μ4,5,15,22 ορατά.
4 Ουρανός κατοικημένης υπαίθρου Φωτορύπανση ορατή σε μεγαλύτερο ύψος προς κατοικημένες περιοχές, ο Γαλαξίας δείχνει τη βασική δομή
5 Ημιαστικός ουρανός Γαλαξίας ορατός μόνο στο ζενίθ, αόρατος χαμηλά. Τα σύννεφα φαίνονται πιο φωτεινά από τον ουρανό.
6 Φωτεινός ημιαστικός ουρανός Ο ουρανός φωτεινός έως 35 μοίρες, ο Γαλαξίας αόρατος εκτός από υποψία στο ζενίθ.
7 Ημιαστικός/αστικός ουρανός Έντονες πηγές φωτός ορατές, Γαλαξίας αόρατος, το Μ44 οριακά ορατό διά γυμνού οφθαλμού.
8 Ουρανός των πόλεων Μπορείς να διαβάζεις τίτλους εφημερίδας χωρίς επιπλέον φως, μερικά άστρα των μεγάλων αστερισμών δε φαίνονται.
9 Ουρανός κέντρου των πόλεων Φωτεινός ουρανός έως το ζενίθ, μερικοί αστερισμοί δε φαίνονται καθόλου, κανένα Messier ορατό.