Καταγραφή Φωτορύπανσης

Η καταγραφή της φωτορύπανσης είναι χρήσιμη κυρίως για τη μελέτη του προβλήματος και την αξιολόγηση επιβαρυντικών παραγόντων ή προσπαθειών αντιμετώπισης. Επιπλέον, είναι σημαντική για τους παρατηρητές του ουρανού ώστε να γνωρίζουν πόση επίπτωση έχει στην παρατήρηση του ουρανού σε κάθε μέρος.

Οι ερασιτέχνες αστρονόμοι και οι φίλοι του ουρανού μπορούν εύκολα και με μικρό ή ελάχιστο κόστος να πραγματοποιήσουν καταγραφή της φωτορύπανσης με τους εξής τρόπους:

Καταγραφή με το Sky Quality Meter και συμμετοχή στην εκστρατεία του darksky.gr

Εκτίμηση οριακού μεγέθους διά γυμνού οφθαλμού

Ως περιγραφική μέθοδος χρησιμοποιείται και η κατηγοριοποίηση του Bortle.

Μία επισκόπηση των μεθόδων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ερασιτέχνης αστρονόμος για την καταγραφή της φωτορύπανσης υπάρχει στη σχετική παρουσίαση που έγινε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας.

Άλλοι τρόποι αποτύπωσης του προβλήματος από τους επιστήμονες είναι μέσω δορυφορικών εικόνων κατά τη διάρκεια της νύχτας και επεξεργασία τους με ειδικά μοντέλα ώστε να αναδειχτούν οι τεχνητές πηγές φωτισμού. Διεθνείς προσπάθειες καταγραφής της φωτορύπανσης με απλό τρόπο και στοχευμένες στην εκπαίδευση είναι το Globe at Night, που είναι και το πλέον γνωστό,  το Great World Wide Star Count και το How Many Stars.