Νομοθεσία για τη φωτορύπανση

Δυστυχώς σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία που να στοχεύει ειδικά τη φωτορύπανση. Εθνικές διατάξεις σχετικά με το φωτισμό υπάρχουν αλλά αφενός δεν είναι επαρκείς ούτε λεπτομερειακές, αφετέρου στοχεύουν μόνο σε κάποια οικονομία ενέργειας.

Ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει κάποια νομοθεσία ειδικά για τη φωτορύπανση. Μερικές προσπάθειες σε μεμονωμένες χώρες έχουν αποδώσει καρπούς με πρώτο παράδειγμα την Τσεχία, τη Σλοβενία και την Ιταλία (τοπικός νόμος της Λομβαρδίας) ενώ σχετικοί νόμοι έχουν περάσει σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής. Μπορεί κανείς να ανατρέξει στους νόμους για να δει χρήσιμες ιδέες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στην Ελλάδα. Οι προσπάθειες αυτές δίνουν αισιοδοξία ότι κάτι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα.