Οι συνέπειες τις φωτορύπανσης στη χλωρίδα και την πανίδα που ανακαλύπτουν οι επιστήμονες διαχέονται σε όλα το φάσμα των οικοσυστημάτων και εκπλήσσουν ακόμα και όσους είχαν προειδοποιήσει από παλιά