Χάρτες PDF Εκτύπωση E-mail

Στην παρούσα ενότητα, θα βρείτε τους χάρτες με τα καταγεγραμμένα σημεία μέτρησης της φωτορύπανσης.

Χάρτης 1 - Σημεία μέτρησης SQM + NELM

SQM+NELM

Χάρτης 2 - Σημεία μέτρησης SQM

SQM