°,
(Βόρεια) με 6 δεκαδικά ψηφία
°,
(Ανατολικά) με 6 δεκαδικά ψηφία
° (συνήθως Ζενίθ - ύψος 90°)
(το 5 είναι η καλύτερη διαφάνεια)