Καταγραφή μέσω του Great World Wide Star Count 29/10-12/11 2010 Εκτύπωση
Δευτέρα, 01 Νοεμβρίου 2010 20:26

To  Great World Wide Star Count είναι ένα πρόγραμμα του University Center for Atmospheric Research με σκοπό την καταγραφή της φωτορύπανσης μέσω παρατηρήσεων πολιτών. Για το έτος 2010, το πρόγραμμα θα διαρκέσει από 29 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου.


http://www.darksky.gr/recordinglightpollution/great-world-wide-star-count.html