(Υποχρεωτικό πεδίο)
(Υποχρεωτικό πεδίο)
(Υποχρεωτικό πεδίο)
(Υποχρεωτικό πεδίο)
(Υποχρεωτικό πεδίο)
°,
(Βόρεια) με 6 δεκαδικά ψηφία
(Υποχρεωτικό πεδίο)
°,
(Ανατολικά) με 6 δεκαδικά ψηφία
(Υποχρεωτικό πεδίο)
(σταθμισμένη & στρογγυλοποιημένη σε 0,05)
°C
(Υποχρεωτικό πεδίο)
° (συνήθως Ζενίθ - ύψος 90°)
(το 5 είναι η καλύτερη διαφάνεια)