Αποστολή Στοιχείων PDF Εκτύπωση E-mail

Η αποστολή των στοιχείων της φωτορύπανσης μπορεί να γίνει μέσα από τις φόρμες που ακολουθούν είτε να πατήσει την αντίστοιχη επιλογή του μενού.

1. Φόρμα καταχώρισης sqm δεδομένων

2. Φόρμα καταχώρισης nelm δεδομένων

Μετά την καταχώριση των δεδομένων, ακολουθεί έλεγχος και δημοσίευση των αποτελεσμάτων στον χάρτη που μπορείτε να δείτε εδώ:

http://www.darksky.gr/data/map.php